متوترکسات

در حال نمایش 2 نتیجه

  • METOJECT 25

    IMUTREX 2.5MG حاوی متوترکسات است که متعلق به گروهی از داروها به نام آنتاگونیست فولات است. می توان از آن برای درمان موارد شدید پسوریازیس و آرتریت روماتوئید استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای درمان انواع مختلف سرطان استفاده کرد. پسوریازیس یک اختلال خودایمنی است که باعث می شود سلول های پوست شما خیلی سریع نسبت به سلول های طبیعی رشد کرده و تکثیر شوند. متوترکسات سلول های پوست که به سرعت تکثیر می شوند را از بین می برد. در آرتریت روماتوئید، متوترکسات با تغییر مکانیسم دفاعی بدن در سیستم ایمنی، التهاب مفاصل را کاهش می دهد. در سرطان، متوترکسات آنزیم های مسئول سنتز نوکلئوتید را مهار کرده و از تقسیم سلولی جلوگیری می کند.

  • METOJECT 30

    Metoject محصول دارویی ضد روماتیسمی برای درمان بیماری های روماتیسمی مزمن التهابی و اشکال پلی آرتریت آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان.

    IMUTREX 2.5MG حاوی متوترکسات است که متعلق به گروهی از داروها به نام آنتاگونیست فولات است. می توان از آن برای درمان موارد شدید پسوریازیس و آرتریت روماتوئید استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای درمان انواع مختلف سرطان استفاده کرد. پسوریازیس یک اختلال خودایمنی است که باعث می شود سلول های پوست شما خیلی سریع نسبت به سلول های طبیعی رشد کرده و تکثیر شوند. متوترکسات سلول های پوست که به سرعت تکثیر می شوند را از بین می برد. در آرتریت روماتوئید، متوترکسات با تغییر مکانیسم دفاعی بدن در سیستم ایمنی، التهاب مفاصل را کاهش می دهد. در سرطان، متوترکسات آنزیم های مسئول سنتز نوکلئوتید را مهار کرده و از تقسیم سلولی جلوگیری می کند.